วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

การนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้การให้คำปรึกษาของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร

ให้นักศึกษาในที่ปรึกษาโครงการศิลปนิพนธ์ของอาจารย์ นำเอกสารโครงการ(Proposal)และผลงานที่ได้ดำเนินการออกแบบทั้งหมด-แก้ไข ส่งเข้าไว้ให้อาจารย์ตรวจและแสดงความคืบหน้าของการดำเนินงานภายในบล็อกที่สร้างและได้เชิญเป็นผู้เขียนร่วมไปให้แล้ว(Contributor) โดยจัดวางให้เรียบร้อยสวยงาม ภาพควรใช้ขนาดพอดีกรอบที่ตั้งให้ /จัดเสมอชิดซ้าย จัดตัวอักษรให้เหมือนกัน แล้วจะตรวจและแก้ไขพร้อมกับแชร์องค์ความรู้ผ่านทางนี้ด้วย ดังนั้นให้เร่งดำเนินการและทำผลงาน-เขียนอย่างรับผิดชอบ หากทำไม่เรียบร้อยก็จะปิดเอาไว้ก่ีอนจนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น